Akademia Rozwoju Zawodowego ,,MEDICA,, - Zielona Góra

Akademia Rozwoju Zawodowego ,,Medica,, prowadzi kursy zawodowe z zakresu masażu oraz innych technik wywodzących się z medycyny dalekiego wschodu. Gwarantujemy profesjonalne szkolenia na poziomie XXI wieku przy użyciu nowoczesnych narzędzi szkoleniowych. Podczas kursów kładziemy szczególny nacisk na praktyczną część szkolenia.
Naszym celem było stworzenie ludziom, którzy chcieli się rozwijać zawodowo, możliwości poszerzania swoich horyzontów, bez konieczności wyjeżdżania na szkolenia na drugi koniec Polski. . Uczestnicy naszych kursów to ludzie ambitni, chcący budować swój warsztat pracy na solidnej podstawie zarówno merytorycznej, jak i praktycznej. Instruktorzy, z którymi współpracujemy, to ludzie o ogromnej wiedzy, których cenimy zarówno ze względu na wysoki poziom kursu, jak i przystępny sposób prowadzenia zajęć.


Dane teleadresowe - Akademia Rozwoju Zawodowego ,,MEDICA,,

Adres: Staszica 4, Zielona Góra
Telefon: 694-031-871

UWAGA, firma nie wstawiła linka zwrotnego!

Adres e-mail i strony www jest niewidoczny, ponieważ firma nie wstawiła linka zwrotnego do naszego katalogu.

Aby odkryć adres e-mail i www, prosimy umieścić w dowolnym miejscu na Państwa stronie następujący kod:

Strona na której Państwo umieszczacie link, musi być dokładnie ta sama którą określiliście w formularzu wpisu jako stronę Państwa firmy. Po wstawieniu kodu na Państwa stronę, prosimy o zgłoszenie kodu klikając: KOD ZOSTAŁ WSTAWIONY - CHCĘ WALIDOWAĆ LINK!. W wypadku świadomego usunięcia linka zwrotnego (co jest złamaniem umowy), informacje o Państwa stronie są automatycznie usuwane. Zapewnia to automatyczna moderacja co 48 godzin i ręczna, co ok. 2 tygodnie.